Kredittsjekk og sikkerhet for forbrukslån

Kredittsjekk

Forbrukslån kjennetegnes gjerne ved at de gis uten sikkerhet. I tillegg vil du finne en og annen tilbyder som heller ikke krever kredittsjekk før de gir deg lån. Men det betyr ikke at de gir deg lån uten videre. Selv om de tilbyr deg lån uten kredittsjekk vil de mest sannsynlig likevel kreve dokumentasjon på dem meste du oppgir i søknaden.

Lån uten sikkerhet

Når du søker er forbrukslån eller refinansiering av lån, søker du faktisk om et lån uten sikkerhet. Det er mange situasjoner hvor det er tilnærmet umulig å gi sikkerhet for lånet. Skal vi bruke pengene til å pusse opp hus eller hytte, eller om vi ønsker å dra på en ferie, så er det vanskelig å stille sikkerhet for lånet. For å stille sikkerhet må vi kjøpe noe av verdi som holder sin verdi. En ferie mister sin verdi straks vi er ferdig med den.

Selv om oppussing øker verdien på hus eller hytte er det vanskelig å bestemme nøyaktig hvor mye og det er derfor sjelden en bank vil godta sikkerhet i oppussing. Låner vi til oppstart av firma eller liknende, vil banken tilby sikkerhet i varelager eller de vil vurdere reell verdi av firmaet om det ble solgt. Men i noen tilfeller vil det også bli vanskelig å vurdere verdien av et nystartet firma, og de vil da kreve sikkerhet i privat bolig eller liknende. Det er ikke like lett for alle å stille slik sikkerhet og det kan da være en fordel å se etter et forbrukslån uten dette kravet.

Lån med sikkerhet

I motsetning til forbrukslån, som er uten sikkerhet, vil lån med sikkerhet kreve at vi kjøper en vare som beholder sin verdi og verdien er forutsigbar. For eksempel ved kjøp av hus, leilighet, bil eller båt kan vi bruke varen som sikkerhet for lånet. Vi vil i så tilfelle få en bedre rente på lånet enn om vi tok opp et forbrukslån. Om vi ikke har mulighet for et lån med sikkerhet enten i produktet eller i annen eiendom eller eiendeler vi allerede har, er forbrukslån alternativet. Et lån med sikkerhet kan også kreve en forholdsvis omfattende prosess for å tinglyse sikkerheten. Det kan være et argument for å i stedet søke forbrukslån om vi kun ønsker et kortsiktig lån og ikke ønsker kostnaden eller tiden det tar å foreta tinglysningen.

Lån uten kredittsjekk

Som nevnt kan vi også finne noen tilbydere som tilbyr lån uten kredittsjekk. Dette betyr ikke at du får lån hos dem uansett om du har betalingsanmerkninger eller ikke har jobb. De vil mest sannsynligvis kreve dokumentasjon på din inntekt selv om de ikke benytter et firma til å foreta en kredittsjekk. Vær også oppmerksom på at det kan finnes noen useriøse aktører på markedet også. Noen kan tilby deg lån uten sikkerhet med skyhøye renter. Vær oppmerksom på betingelsene for lånet. Det finnes lån på markedet som er veldig kortsiktige og hvor du kan måtte betale tilbake nesten det dobbelte av hva du lånte.

Hvorfor ønsker vi lån uten kredittsjekk

Hvorfor ønsker vi lån uten kredittsjekk? Det kan være noen situasjoner hvor vår økonomi er bedret betraktelig den siste tiden og en kredittsjekk vil være misvisende. I så fall kan det være en fordel for oss å benytte en tilbyder uten kredittsjekk. Men om kredittsjekken viser negativ informasjon fordi vi faktisk ikke har kontroll over økonomien, så bør vi ta hintet. I så tilfelle bør vi kanskje ikke ta opp et lån som vi kanskje ikke vil klare å betale tilbake.

Forbrukslån er lån uten sikkerhet per definisjon. Det er også mulig å ta opp forbrukslån uten kredittsjekk. I slike tilfeller bør vi være oppmerksomme og være sikker på hva vi faktisk blir tilbudt.