Barn og traumer

Barn og traumer

Ingen barn er like og ingen barn blir født som et blankt ark. Alle er egne personligheter, selv som spedbarn. Man utvikler seg ulikt, har forskjellige energinivåer med mer. Det som er likt, er det at alle barn viser ulike former for reaksjoner etter å ha opplevd traumer. Det gjelder både enkeltstående hendelser og komplekse traumer.

Å oppdage endret adferd hos egne barn

Som foreldre så skal en jo følge med på barna sine og ta de nødvendige skritt hvis en oppdager reaksjonsmønstre hos barna …

Fortsett å lese