Nettbutikk – det nye valget for selvstendig næringsdrivende

Pakkemaskiner

I alle år har mange ønsket å skape sin egen arbeidsplass. I mange bransjer kan man starte opp ganske enkelt uten at man behøver å investere store summer, mens andre kan kreve en høy startkapital.

Mange har sett på muligheten for å starte butikk som et mål som er overkommelig å oppnå, men dette har krevd en del investering. I dag er dette er i ferd med å endre seg. Man muligheter til å komme i gang med å drive en nettbutikk med lave investeringer i starten. På grunn av at inngangsbilletten er ganske lav, er det mange som velger å prøve seg på dette, noen med mer hell enn andre.

Når man ønsker å drive nettbutikk kan man med mange vareutvalg i dag komme i gang uten å føre spesielt mye lager. Mange leverandører har raske løsninger for å sende varer, noe som gjør at man kan starte med å benytte leverandørenes lager. Det finnes også metoder som drop-shipping, hvor man kun selger varen på vegne av andre, og da heller ikke en gang pakker og sender den. I stedet sendes den direkte fra leverandøren, gjerne med din logo på pakken.

Men selv om det er mulig å komme i gang på en billig måte, er det mange som raskt vil ønske å ha eget lager da man da kan effektivisere leveransene en del. Om man starter opp med manuelle prosesser fra behandling av ordre til pakking og sending, så kan man raskt oppleve at man ikke klarer å få sendt unna ordrene raskt nok. Da kan det være en god ide å kontakte Pall-pack for å få forslag til løsning for f.eks en pakkemaskin til matindustrien.

Vekst gir raskt utfordringer

Når nettbutikken man startet opp begynner å gå bra, så møter man raskt utfordringer som må håndteres. Dersom den er basert på innkjøpte varer som selges videre, så vil omsetningen være avhengig av at man klarer å levere de varene som blir bestilt. Når da pakkeprosessen er avhengig av at man pakker inn varene manuelt, så kan det raskt stoppe opp med potensiale for videre økt omsetning. Da bør man få en leverandør som Pall-pack på banen for å vurdere hva man kan gjøre for å effektivisere pakkingen og få varene ut til kundene så raskt som mulig.

Pall-pack har løsninger som kan automatisere eller halvautomatisere de forskjellige leddene i prosessen. Man kan med Pall-packs hjelp få satt opp en pakkereiser som håndterer flere ledd i pakkeprosessen, som pakking i poser og esker, taping av esker, stropping av esker, plassering av eskene på pall, og til slutt for å sikre pallen med strekkfilm eller stropper.

I samråd med Pall-pack kan man avgjøre hvor mye man bør investere i pakkeprosessen for å ta høyde for nettbutikkens videre vekst i årene som kommer. Om man velger å kun investere i halvautomatiske maskiner fra Pall-pack og etterspørselen fortsetter å øke slik at pakkeprosessen igjen blir en flaskehals, så kan det være man må investere igjen i helautomatiske løsninger for å fortsette å levere i henhold til markedets etterspørsel.

Når pakkingen blir en flaskehals

Når man er nyoppstartet, er det mange som ikke har tenkt på at pakkeprosessen raskt kan ende opp med å bli en flaskehals. Klarer man ikke å pakke varene og få sendt dem ut, vil man heller ikke få inn kundenes betaling da disse som oftest belastes kundens kort den dagen man sender de bestilte produktene ut. Pall-pack har flere gode løsninger for å hjelpe med å få pakkeprosessen mer effektiv. Du vil få muligheten til å velge automatiske eller halvautomatiske maskiner, eller eventuelt en pakkereiser for hele pakke-prosessen.