Hvilke lekeapparat vil barna ha?

lekeapparat

Å velge riktig lekeapparat til barna kan virke utfordrende. Ikke bare skal du finne noe som gjerne passer til barn i ulike aldre, du må også ta i betraktning at barna har ulike ønsker og behov når det kommer til lek og spill. Hvordan skal du tilfredsstille alle? Å finne riktig lekeapparat er tilsynelatende en utfordring, men i virkeligheten er det ikke nødvendigvis så avgjørende hva slags apparater du har valgt. Med funksjonelle og moderne apparater vil høyst sannsynlig det meste falle i smak, men det kan likevel være lurt å ta et par faktorer i betraktning før du handler.

Vurder hvem som skal bruke apparatene

Skal lekeplassen plasseres i en barnehage med nokså jevnaldrende barn? Eller skal den stå i en park hvor barn i alle aldre ferdes? Fordi barn uansett alder er ulike, både i motorikk, ferdigheter og behov, så er det lurt å velge noe som passer de fleste. En sandkasse trenger ikke bare være tilfredsstillende for de minste barna, også eldre barn kan få dekket sine behov her uten de største fysiske utfordringene. På den andre siden krever andre igjen lekeapparater hvor de får testet grensene sine fysisk. Derfor kan det være lurt å kombinere apparater med ulike formål for å tilfredsstille alle behov.

Sklie eller klatrepyramide?

Under hvert av våre apparater har vi angitt en estimert alder som er egnet for de spesifikke apparatene. Dette er kun ment som veiledning, og ettersom barn er forskjellige er det viktig at dette også tas i betraktning i valg av lekestativer. Å forhøre deg med barnehagebarna hva de ønsker på lekeplassen sin er neppe en god idé, men forhør deg gjerne med foreldre eller observer hva barna bruker mest tid av de apparatene som allerede finnes tilgjengelige.

Eventuelt kan dere dra på en utflukt til en større lekeplass slik at barna selv får utfolde seg i apparatene, og valget ditt om hvilke apparater du skal gå til innkjøp av kan bli noe enklere. Sats uansett på en kombinasjon av det fysisk utfordrende, og det som oppfordrer til mer sosial interaksjon. Et lekehus med sklie eller en sandkasse er essensiell for å bygge vennskap og knytte bånd mellom barna, mens et klatrestativ eller balanselek stimulerer til fysisk aktivitet og bygger motoriske ferdigheter.

Høyde og fallmatter

Når du velger klatrestativ med god fallhøyde er det spesielt viktig å ta i betraktning barnas alder og hvor de står i sin fysiske utvikling. Sjekk derfor alltid opp dimensjonene og størrelsen på stativene før du bestiller, og vurder også fallhøyden per apparat. Under de spesifikke lekeapparatene har vi oppgitt nøyaktig fallhøyde for å sikre at apparatet er trygt for den gruppen som skal ferdes på din lekeplass.

Ta dette i betraktning når du velger fallmatter. Fallmattene er spesialtilpasset ulike fallhøyder for å minimere skader og slitasje hos barna. Mattene er mellom 50 og 80mm tykke, og kan fås i ulike varianter. Ønsker du et helstøpt gummidekke som strekker seg over hele lekeplassen kan du også få dette spesialdesignet etter ditt ønske. Med dette underlaget er du sikret en trygg og sikker lekeplass for barna, hvor du som forelder eller foresatt kan trekke seg unna uten bekymringer når det er rom for det.